บริการสร้าง QR CODE ของ สพม.3


คำแนะนำ

1. กรอกลิงค์(URL) หรือ ข้อความในช่องรับข้อมูล

2. คลิกปุ่ม "สร้าง QR CODE" เพื่อสร้างคิวอาร์โค้ดจากลิงค์ หรือ ข้อความที่ท่านกรอก

3. คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อนำคิดอาร์โค้ดไปใช้งาน

เว็บไซต์ สพม.3 : www.secondary3.go.th